Snapshot İşlemleri


Snapshot Listeleme

Bu endpoint ile sunucunun sahip olduğu snapshotları listeleyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/snapshot

Params

Herhangi bir parametre göndermenize gerek yoktur.

Response

{
 "status": true,
 "message": "Snapshot list created",
 "error": null,
 "data": {
  "snapshots": [
   {
    "name": "DenemeSnapshot",
    "current": false,
    "state": "running",
    "location": "internal",
    "parent": "-",
    "children": 1,
    "descendants": 1,
    "metadata": true,
    "params": {
     "is_cron": true,
     "last_run": "2020-11-24T02:03:00+03:00",
     "next_run": "2020-11-24T02:03:00+03:00",
     "cron_time": "Her 1 günde bir 02:03 saatinde"
    },
    "date": "2020-11-23T15:31:07+03:00"
   },
  ]
 }
}

Snapshot Oluşturma

Bu endpoint ile yeni bir snapshot oluşturabilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/snapshot/create

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
name string Snapshot adı. Alfanümerik olmalıdır. Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "Snapshot created!",
 "error": null,
 "data": null
}

Snapshot Yükleme

Bu endpoint ile snapshotlarınızı yükleyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/snapshot/revert

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
name string Yüklemek istediğiniz snapshot adı. Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "Snapshot reverted!",
 "error": null,
 "data": null
}

Snapshot Güncelleme

Bu endpoint ile sahip olduğunuz snapshotları tekrar oluşturabilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/snapshot/update

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
name string Güncellemek istediğiniz snapshot adı. Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "Snapshot recreated!",
 "error": null,
 "data": null
}

Snapshot Silme

Bu endpoint ile sahip olduğunuz snapshotları silebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/snapshot/delete

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
name string Silmek istediğiniz snapshot adı. Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "Snapshot deleted!",
 "error": null,
 "data": null
}

Cron Ekleme

Bu endpoint ile snapshotlarınıza zamanlanmış görev ekleyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/snapshot/cron/add

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
name string Görev eklemek istediğiniz snapshot adı. Zorunlu
day integer Görevin kaç günde bir çalışması gerektiği. Zorunlu
hour integer Görevin kaç saatte bir çalışması gerektiği. Zorunlu
min integer Görevin kaç dakikada bir çalışması gerektiği. Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "Scheduled snapshot task created!",
 "error": null,
 "data": null
}

Cron Silme

Bu endpoint ile snapshotlarınızın sahip olduğu zamanlanmış görevleri silebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/snapshot/cron/delete

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
name string Görevi silmek istediğiniz snapshot adı. Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "Scheduled snapshot task deleted!!",
 "error": null,
 "data": null
}