Domain Oluşturma


Domain Listeleme

Bu endpoint ile sahip olduğunuz alan adlarını listeleyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/domain/list

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
p integer Pagination için görüntülemek istediğiniz sayfa numarası. Opsiyonel

Response

{
 "status": true,
 "message": "2 Domain Listed",
 "error": null,
 "data": {
  "domain_list": [
   {
    "domain": "test.site",
    "nameserver": {
     "master": "ns1-ilkbyte.ni.net.tr",
     "slave": "ns2-ilkbyte.ni.net.tr"
    }
   },
   {
    "domain": "test.com",
    "nameserver": {
     "master": "ns1-ilkbyte.ni.net.tr",
     "slave": "ns2-ilkbyte.ni.net.tr"
    }
   }
  ],
  "pagination": {
   "current_page": 1,
   "total_page": 1
  }
 }
}

Domain Oluşturma

Bu endpoint ile yeni bir alan adı oluşturabilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/domain/create

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
domain string DNS sistemine eklenecek alan adını belirtir Zorunlu
server string Alan adının yer alacağı server ismi Zorunlu
ipv6 boolean Alan adının IPv6 kayıtlarının da oluşturulması. Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "Yeni Alan Adı test.com Eklendi",
 "error": null,
 "data": ""
 }
}