DNS Yönetimi


DNS Detay

Bu endpoint ile sahip olduğunuz alan adının DNS kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/domain/manage/{$domainname}/show

Params

Herhangi bir parametre göndermenize gerek yoktur.

Response

{
 "status": true,
 "message": "test.com Bilgileri",
 "error": null,
 "data": {
  "Records": [
   {
    "Content": "127.0.0.1",
    "Id": 1111,
    "Name": "",
    "Prio": 0,
    "Ttl": 10800,
    "Type": "A"
   },
   {
    "Content": "test.com",
    "Id": 111,
    "Name": "www",
    "Prio": 0,
    "Ttl": 10800,
    "Type": "CNAME"
   },
   {
    "Content": "test.com",
    "Id": 3496,
    "Name": "Test",
    "Prio": 0,
    "Ttl": 10800,
    "Type": "MX"
   }
  ]
 }
}

DNS Ekleme

Bu endpoint ile yeni bir DNS kaydı ekleyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/domain/manage/{$domainname}/add

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
record_name string Kayıt adını belirtir Zorunlu
record_type string Kayıt tipini belirtir parametredir Zorunlu
record_content string Kayıt içeriğini belirtir parametredir Zorunlu
record_priority integer MX ve benzeri kayıtlar için zorunlu alandır Zorunlu

Yukarıda yer alan record_type parametresi sadece alt kısımda yer alan değerleri alabilir.

Parametre Tip Açıklama
A string A kaydı seçiminde record_content IPv4 olmalıdır
AAAA string AAAA kaydı seçiminde record_content IPv6 olmalıdır
CNAME string CNAME kaydı seçiminde record_content domain/hostname olmalıdır
MX string MX kaydı seçiminde record_content domain/hostname olmalıdır
TXT string TXT kaydı seçiminde record_content içeriği tırnak içerisinde yazılmalıdır
NS string NS kaydı seçiminde record_content domain/hostname olmalıdır

Response

{
 "status": true,
 "message": "test.com için yeni DNS kaydı eklendi",
 "error": null,
 "data": {
  "Record": {
   "Name": "Deneme",
   "Type": "MX",
   "Content": "test.com",
   "Ttl": 0,
   "Prio": 0
  }
 }
}

Bu işlem değişikliği sadece veri tabanında yapmaktadır değişiklikleri sunucuya göndermek için /domain/manage/{$domainname}/push isimli endpoint kullanılarak kayıtların DNS sunucularında güncellenmesi sağlanmalıdır.

DNS Güncelleme

Bu endpoint ile DNS kayıtlarında güncelleme yapabilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/domain/manage/{$domainname}/update

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
record_id integer Güncellenecek kayıt ID numarasıdır Zorunlu
record_content string Kayıt içeriğini belirten parametredir Zorunlu
record_priority integer MX ve benzeri kayıtlar için zorunlu alandır Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "DNS kaydı güncellendi.",
 "error": null,
 "data": {
  "Record": {
   "Name": "Deneme",
   "Type": "MX",
   "Content": "test.com",
   "Ttl": 10800,
   "Prio": 1
  }
 }
}

Bu işlem değişikliği sadece veri tabanında yapmaktadır değişiklikleri sunucuya göndermek için /domain/manage/{$domainname}/push isimli endpoint kullanılarak kayıtların DNS sunucularında güncellenmesi sağlanmalıdır.

DNS Silme

Bu endpoint ile DNS kaydınızı silebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/domain/manage/{$domainname}/delete

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
record_id integer Silinecek DNS kaydının kayıt id'si Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "DNS kaydı silme başarılı.",
 "error": null,
 "data": ""
}

Sunucuya Gönderme

Bu endpoint ile DNS kaydı değişiklerinizi sunucuya gönderebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/domain/manage/{$domainname}/push

Params

Herhangi bir parametre göndermenize gerek yoktur.

Response

{
 "status": true,
 "message": "İşlem başarılı.",
 "error": null,
 "data": ""
}