Sunucu Yönetimi


Sunucu Durumu

Bu endpoint ile sunucunun durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/show

Params

Herhangi bir parametre göndermenize gerek yoktur.

Response

{
 "status": true,
 "message": "Selected Server Test",
 "error": null,
 "data": {
  "service": "Active",
  "status": "Unknow",
  "ipv4": "127.0.0.1",
  "ipv6": "",
  "bandwidth_limit": 2147483648000,
  "bandwidth_usage": 1824704370
 }
}

Sunucu Güç Yönetimi

Bu endpoint ile sunucunuzun güç yönetimini sağlayabilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/power

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
set string Güç yönetimi için kullanılan parametredir. Zorunlu

Set parametresi için gönderebileceğiniz değerler;

Parametre Tip Açıklama
start string Kapalı olan sunucuyu çalıştırır.
shutdown string Sunucuya shutdown isteği gönderir.
reboot string Sunucuyu yeniden başlatır.
destroy string Sunucuyu direkt olarak kapatır.

Response

{
 "status": true,
 "message": "Server Name",
 "error": null,
 "data": {
  "status": true
 }
}

Sunucu Ip Listesi

Bu endpoint ile sunucunuzun sahip olduğu ip adreslerini görüntülüyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/ip/list

Params

Herhangi bir parametre göndermenize gerek yoktur.

Response

{
 "status": true,
 "message": "",
 "error": null,
 "data": {
  "ipv4": [
   {
    "address": "127.0.0.1",
    "acl_list": "open",
    "usage": "active",
    "rdns": "test.ni.net.tr"
   }
  ],
  "ipv6": [
   {
    "address": "1111:2100:1:11::11:1",
    "acl_list": "open",
    "usage": "active",
    "rdns": "test.ni.net.tr"
   }
  ]
 }
}

Sunucu Ip Log

Bu endpoint ile ip adresinizin loglarını görüntüleyebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/ip/logs

Params

Herhangi bir parametre göndermenize gerek yoktur.

Response

{
 "status": true,
 "message": "",
 "error": null,
 "data": [
  {
   "ip_prefix": "127.0.0.1/32",
   "is_log": true,
   "is_person": false,
   "log_file": "https://kova2.ni.net.tr/log/2020/07/29/127.0.0.1-out-test.txt",
   "rule_in": "2020-07-29T23:46:25+03:00",
   "rule_out": "2020-07-30T00:16:33+03:00",
   "rule_type": "Null Route"
  },
  {
   "ip_prefix": "127.0.0.1/32",
   "is_log": true,
   "is_person": false,
   "log_file": "https://kova2.ni.net.tr/log/2020/07/30/127.0.0.1-out-test.txt",
   "rule_in": "2020-07-30T00:17:09+03:00",
   "rule_out": "2020-07-30T00:47:13+03:00",
   "rule_type": "Null Route"
  }
 ]
}

Sunucu Ip Rdns

Bu endpoint ile ip adresinizin rdns işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/manage/{$servername}/ip/rdns

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
ip string İşlem yapılacak IP adresi bilgisidir. Zorunlu
rdns string IP adresi için tanımlanacak RDNS kaydı bilgisidir. Zorunlu
new_rdns string Güncellemek istediğiniz RDNS adresi. Opt update ise zorunlu. Opsiyonel
opt string Girebileceğiniz parametreler: create, update, delete Zorunlu

Response

{
 "status": true,
 "message": "127.0.0.1 IP Adresi RDNS işlemi başarılı",
 "error": "",
 "data": ""
}