İlkbyte API Dokümanları


Bu dokümantasyon İlkbyte api kullanımı için yazılmıştır.

Başlarken

API kullanımına başlamadan önce ilk yapmanız gereken Ilkbyte sitesine kayıt olmaktır. Buradan kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra önce sol taraftaki menüde bulunan hesabım sekmesinden hesap ayarlarına sayfasına gitmelisiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

image

image

Burada bulunan yeni anahtar ekle butonundan yeni bir api key oluşturabilirsiniz.

image

Açılan pencerede gerekli ayarları yaptıktan sonra oluşan secret key'i saklamanız gerekmektedir. Daha sonra tekrar gösterilmeyecektir.

Kullanım

Yukarıdaki işlemler sırasıyla yapıldıktan sonra API key elde edilmiş olur. Herhangi bir istek yapılırken bu key Query kısmında gönderilir. Aşağıda istek göndermek için birkaç örnek verilmiştir.

PHP

<?php

$curl = curl_init();

$data = [
  'access' => 'access_key',
  'secret' => 'secret_key'
];

$data = http_build_query($data);

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => "https://api.ilkbyte.com?".$data,
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => "",
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
  CURLOPT_POSTFIELDS => "",
  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
    "accept: application/json"
  ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
  echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
  echo $response;
}

GO

package main

import (
 "fmt"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://api.ilkbyte.com?access=access_key&secret=secret_key"

 req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

 req.Header.Add("accept", "application/json")
 req.Header.Add("content-type", "multipart/form-data; boundary=---011000010111000001101001")

 res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

 defer res.Body.Close()
 body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

 fmt.Println(res)
 fmt.Println(string(body))

}