Sunucu Oluşturma


Sunucu Config Bilgisi

Bu endpoint ile bir sunucu oluşturmak için gerekli parametreleri alabilirsiniz.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/create

Params

Herhangi bir parametre göndermenize gerek yoktur.

Response

{
 "status": true,
 "message": "Config options",
 "error": null,
 "data": {
  "application": [
   {
    "code": 2,
    "name": "Minio",
    "system": "Ubuntu 16.04 LTS"
   },
   {
    "code": 3,
    "name": "Sentry",
    "system": "Ubuntu 18.04 LTS"
   }
  ],
  "operating_system": [
   {
    "code": 1,
    "name": "Ubuntu",
    "version": "16.04 LTS"
   },
   {
    "code": 3,
    "name": "CentOS",
    "version": "7"
   }
  ],
  "package": [
   {
    "code": 5,
    "features": "2 vCPU / 2 GB Memory / 20 GB SSD Disk / 1000 GB Bandwidth",
    "name": "Cloud I",
    "price": ".49/monthly"
   }
  ]
 }
}

Sunucu Oluşturma

Bu endpoint ile bir sunucu oluşturabilirsiniz. SSH anahtarlarınızı clear-text olarak sshkey parametresi ile göndermeniz gerekir.

Endpoint

GET https://api.ilkbyte.com/server/create/config

Params

Parametre Tip Açıklama Gereklilik
username string Sunucu kullanıcı adı (eğer root seçilirse alt kullanıcı açmaz) Zorunlu
password string Sunucu kullanıcı şifresi. Base64 olacak şekilde gönderilmelidir Opsiyonel
name string Alfanümerik olarak sunucu adı Zorunlu
os_id integer İşletim sistemi ID. Eğer hazır uygulama kurulacaksa 0 olmalı Zorunlu
app_id integer Hazır uygulama ID. Eğer işletim sistemi kurulacaksa 0 olmalı Zorunlu
package_id integer Oluşturulacak sunucu için paket ID numarasıdır Zorunlu
sshkey string Birden fazla için birebir aynı parametre birden fazla kullanılabilir Opsiyonel

Response

{
 "status": true,
 "message": "Server created!",
 "error": null,
 "data": {
  "server_info": {
   "ipv4": "127.0.0.1",
   "ipv6": "1111:1111:1:11::11:2",
   "name": "Test",
   "osapp": "Ubuntu 16.04 LTS / OpenSSH",
   "password": "",
   "service": "inprogress",
   "username": "root"
  }
 }
}


Not: Eğer şifreyi kendiniz belirlediyseniz response kısmında gözükmez.